8° Italian Barometer Diabetes Forum – Diabetes Monitor 2015

Roma, 18 giugno 2015

Aula Anfiteatro “Giubileo 2000”
Policlinico Tor Vergata

Download
8° Italian Barometer Diabetes Forum

Tag: